Różnice między PR a promocją i reklamą

Promocja i reklama są dość podobnymi pojęciami, ponieważ w pewien sposób się łączą. Wiąże się z nimi również public relations. Czym jest reklama, promocja, a czym public relations? Promocja a reklama różnice.

Reklama

Reklama to jeden sposobów komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. Przeważnie jest formą płatną, adresowaną do masowego odbiorcy. Przedsiębiorstwa płacą duże kwoty, by ich reklama była widoczna. Konsumenci często sceptycznie podchodzą do reklam, ponieważ często są przesadnie nimi bombardowani i zdają sobie sprawę, że te działania służą wyłącznie temu, by ich przekonać do usług i produktów danej firmy. Twórcy skupiają się, by wzbudzić emocje w odbiorcy, ponieważ dzięki emocjom mózg lepiej zapamiętuje. Reklamy mają sens, choć w przypadku wielu produktów są działaniem krótkotrwałym, nastawionym na sprzedaż konkretnych produktów.

Promocja

Do działań promocyjnych zalicza się wszystkie działania, zarówno informacyjne, jak i produktu. D celów promocji należy zwiększenie stopnia znajomości produktu, marki i firmy. Ma się to przekładać na zwiększenie sprzedaży a tym samym zysk firmy. Do narzędzi promocji zaliczamy produkt, cenę oraz kanał dystrybucji. Dobry produkt to taki, który zaspokaja potrzeby klientów. Kanał dystrybucji to wszelkie działania informacyjne przyczyniające się do wzrostu popytu na reklamowane dobra i usługi.

Publics relations

Public relations wiąże się ze stosunkami między firmą a odbiorcą. W języku polskim nie istnieje dobry zamiennik. Często nie chodzi tu o sprzedaż konkretnego produktu czy usługi, ale o budowanie świadomości marki. Budowanie zaufania, zainteresowanie firmy potrzebami klientów w dłuższej perspektywie skłania do skorzystania z usług bądź zakupu produktów. Przykładowo luźny post na Instagramie nie zawsze dotyczy konkretnego produktu, ale zachęca do dyskusji. Targi pracy również służą budowaniu wizerunku. Są działaniem długofalowym.

Każda z tych form jest dobra. Wybór form kampanii marketingowych zależy od celów firmy. Wiele firm łączy te działania.

Author: sklep-reklama.pl

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *